Новини

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ РЕЗУЛТАТИ

Време за четене: 1 min.
НАДОЛУ

В КРАЯ НА 2022Г. ПОМОЛИХМЕ НАШИТЕ КЛИЕНТИ ДА ДАДАТ ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТНОТО НИ ПАРТНЬОРСТВО - ДАЛИ СА ДОВОЛНИ ОТ ПРОДУКТИТЕ, ЦЕНИТЕ, УСЛУГИТЕ, КОЙТО ПРЕДОСТАВЯМЕ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КОМУНИКАЦИЯ И КАНАЛИТЕ, ПРЕЗ КОИТО ГО ПРАВИМ.Проучването бе проведено отKünzelsau Institute for Marketing.

В него се включиха 1470 малки и големи компании, с които поддържаме търговски взаимоотношения.

В този материал ще представим информация за резултатите по следните точки на изследване:

  1. Обща удовлетвореност на клиентите от нас като компания и партньор.
  2. Обратна връзка за представянето ни в следните категории:
  • Онлайн магазин
  • Tърговски екип (на терен)
  • Продажби по телефонa
  • Доставки и логистика
  • Продукти

ОБЩА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА КЛИЕНТИТЕ

Съгласно анализираните данни, общата оценка за клиентска удовлетвореност е 8,98 точки. Тези високи резултати са типични за всяка „клиентски-ориентирана“ компания.

Числото представлява коефициент, получен на база резултатите от всички изследвани области.


Общата удовлетвореност се оценява от клиента по скала от 0 = много неудовлетворен клиент до 10 = много удовлетворен клиент.

Резултат между 8 и 10 точки се приема за повече от добър!РЕЗУЛТАТИ ПО ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ


Получените резултати се оказаха изключително позитивни, за което благодарим на всички анкетирани.

Методология за разчитане на резултатите: Всяка една от темите е разгледана през 3 цветови зони: зелена, жълта и червена. Моделът на оценка е по скалата от 1 до 6, като 1 е най-висока степен на удовлетворение (в зелено), а 6 е най-ниската такава (в червено).

При разглеждане на общото ни представяне в отделните категории, всички попадат в зелената зона. Тоест, вашата цялостна оценка към нас е висока и позитивна.

Обслужването от търговците на терен е представено с най-добра оценка от 1,28.

Приемаме, че онлайн магазинът и процеса по обработка на рекламации са звена, на които е необходимо да обърнем по-задълбочено внимание и да положим усилия за подобряване на клиентското изживяване.


ОНЛАЙН МАГАЗИН

Графиката показва, степента на удовлетвореност от използването на електронен магазин.

На база на събраните данни се обособиха два типа ползватели на платформата „Редовно пазаруващи“, „Пазаруващи рядко“. Прави впечатление, че не редовните ползватели имат по-ниска степен на клиентска удовлетвореност.

Подобряването на качеството на електронните ни услуги е тема, към която ще подходим с особено внимание през 2023г.ТЪРГОВСКИ ЕКИП (НА ТЕРЕН)

97.0%, а именно почти всички анкетирани клиенти, които се обслужват от търговци на терен са били посетени от търговски представител на Wuerth България през последните 12 месеца преди проучването.

Тези посетени клиенти оценяват търговския екип със стойности от 1,3 до максимум 1,4 в факторите за компетентност – над средното ниво на удовлетвореност!


ПРОДАЖБИ ПО ТЕЛЕФОНА

С 92.3% от клиентите, които се обслужват по телефон са осъществени разговори с търговски представител на Wuerth в България през последните 12 месеца преди проучването.

Оценката на търговския екип със стойности от 1,5 до максимум 1,6 в факторите за компетентност – много добро ниво на удовлетвореност!
ДОСТАВКИ И ЛОГИСТИКА

Обратната връзка по отношение на доставката и логистиката, също изглежда позитивна.

Всички изследвани зони са в средата на зелената зона. Около 90% от клиентите са изразили висока степен на удовлетвореност по отношение на изследваните категории.


ПРОДУКТИ

Въпреки ценово ориентирания пазар в България, този обект на изследване също влиза в зелената зона.

Съотношението цена/качество е оценено повече от позитивно с1.82 точки.

Присходни проучвания на други компании в бранша, които се разпознаваткато „доставчици с добавена стойност“, потози показателклиентската оценка варира между2,5 до 2,7.Това прави коефициента на Wuerth България висок.

Асортиментът и наличността на продуктите са оценени отлично. Същото се отнася по-специално за качеството и иновативността на продуктите на Wuerth България.

Другите фактори около продуктите също са силно оценени и всички са ясно в зелено със степени от максимум 1,6.

Благодарим на всички екипи в компанията, чиито неуморен труд помага да растем, да се развиваме и да поддържаме лидерски позиции на пазара.

Благодарим на всички партньори, които взеха участие в проучването. Благодарим за позитивната оценка и за по-критичната обратна връзка. За нас беше важно да разберем в кои сегменти е необходимо да подобрим качеството на услугите си.


Сподели: