Array
(
  [word] => 49135
  [img_path] => /home/wuersrch/public_html/captcha/
  [img_url] => https://www.wuerth.bg/captcha/
  [img_width] => 125
  [img_height] => 56
  [border] => 0
  [expiration] => 7200
  [colors] => Array
    (
      [background] => Array
        (
          [0] => 235
          [1] => 235
          [2] => 235
        )

      [border] => Array
        (
          [0] => 96
          [1] => 93
          [2] => 92
        )

      [text] => Array
        (
          [0] => 0
          [1] => 0
          [2] => 0
        )

      [grid] => Array
        (
          [0] => 169
          [1] => 173
          [2] => 151
        )

    )

)
Array
(
  [word] => 45280
  [img_path] => /home/wuersrch/public_html/captcha/
  [img_url] => https://www.wuerth.bg/captcha/
  [img_width] => 125
  [img_height] => 56
  [border] => 0
  [expiration] => 7200
  [colors] => Array
    (
      [background] => Array
        (
          [0] => 235
          [1] => 235
          [2] => 235
        )

      [border] => Array
        (
          [0] => 96
          [1] => 93
          [2] => 92
        )

      [text] => Array
        (
          [0] => 0
          [1] => 0
          [2] => 0
        )

      [grid] => Array
        (
          [0] => 169
          [1] => 173
          [2] => 151
        )

    )

)
Array
(
  [word] => 69147
  [img_path] => /home/wuersrch/public_html/captcha/
  [img_url] => https://www.wuerth.bg/captcha/
  [img_width] => 125
  [img_height] => 56
  [border] => 0
  [expiration] => 7200
  [colors] => Array
    (
      [background] => Array
        (
          [0] => 235
          [1] => 235
          [2] => 235
        )

      [border] => Array
        (
          [0] => 96
          [1] => 93
          [2] => 92
        )

      [text] => Array
        (
          [0] => 0
          [1] => 0
          [2] => 0
        )

      [grid] => Array
        (
          [0] => 169
          [1] => 173
          [2] => 151
        )

    )

)
Array
(
  [word] => 96107
  [img_path] => /home/wuersrch/public_html/captcha/
  [img_url] => https://www.wuerth.bg/captcha/
  [img_width] => 125
  [img_height] => 56
  [border] => 0
  [expiration] => 7200
  [colors] => Array
    (
      [background] => Array
        (
          [0] => 235
          [1] => 235
          [2] => 235
        )

      [border] => Array
        (
          [0] => 96
          [1] => 93
          [2] => 92
        )

      [text] => Array
        (
          [0] => 0
          [1] => 0
          [2] => 0
        )

      [grid] => Array
        (
          [0] => 169
          [1] => 173
          [2] => 151
        )

    )

)
Array
(
  [word] => 96842
  [img_path] => /home/wuersrch/public_html/captcha/
  [img_url] => https://www.wuerth.bg/captcha/
  [img_width] => 125
  [img_height] => 56
  [border] => 0
  [expiration] => 7200
  [colors] => Array
    (
      [background] => Array
        (
          [0] => 235
          [1] => 235
          [2] => 235
        )

      [border] => Array
        (
          [0] => 96
          [1] => 93
          [2] => 92
        )

      [text] => Array
        (
          [0] => 0
          [1] => 0
          [2] => 0
        )

      [grid] => Array
        (
          [0] => 169
          [1] => 173
          [2] => 151
        )

    )

)
Философията на фирма WÜRTH

НАШАТА ФИЛОСОФИЯ

WÜRTH е синоним за върхово качество на продуктите и изключително обслужване. Зад дългогодишния успех на нашата фирма стоят нашата корпоративна философия и общите ценности, които определят ежедневната ни дейност – както в Германия, където е създаден WÜRTH, така и във всяка от над 400-те ни компании по целия свят.

НАДОЛУ

WÜRTH КАЧЕСТВО И
ПРОЦЕСИ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОУЧВАНЕ
И РАЗВИТИЕ

WÜRTH Group разполага с акредитирани лаборатории в Германия и научно-изследователски център, който развива дейността си, съгласно стандарта DIN EN ISO/EC 17025. Качеството на продуктите заема централно място в бизнес-философията и дейността на WÜRTH.

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НЕЗАВИСИМИ ИНСТИТУЦИИ И УНИВЕРСИТЕТИ

WÜRTH Group сътрудничи с многобройни институти по целия свят, за да съответства на различните национални и международни исисквания и стандарти

ВСЕКИ ПРОДУКТ НА WÜRTH ОТГОВАРЯ НА СТРОГИ СТАНДАРТИ

Всички продукти на WÜRTH са произведени в специализирани фабрики, които извършват статистически контрол на производствения процес (SPC), гарантиращ най-висока степен на контрол на качеството на продуктите и цялостен контрол над възможни грешки или дефекти.

ВЪТРЕШНИ ПРОЦЕСИ СЪГЛАСНО СИСТЕМАТА TQM

Всички оперативни процеси във WÜRTH Group са структурирани чрез поставяне на клиента и неговите нужди на първо място, съгласно системата TQM (Total Quality Management System). WÜRTH Group развива дейността си съгласно DIN EN ISO 9001 и DIN EN ISO 14001, както и съгласно сертификати KTA 1401.56

УСПЕХ, БАЗИРАН НА
ТРАДИЦИОННАТА КУЛТУРА

Успехът на WÜRTH Group, в течение на десетилетия, се базира на постоянното надграждане на знанията за основната дейност - продажбите, както и на общите ценности, които ни мотивират винаги да направим крачка напред и да напреднем дори и сантиметър в сравнение с вчерашните постижения. Популяризирането на изключителните постижения е ключов фактор за нашия успех! Всички служители биват поощрявани да допринасят за развитието на дейността чрез нови креативни идеи. Оптимизмът, отговорността и взаимното уважение не са само празни думи, а житейски принципи, вкоренени в основите на WÜRTH Group.

ИЗИСКВАМЕ И НАСЪРЧАВАМЕ ПОСТИЖЕНИЯТА

В центъра на бизнеса на WÜRTH стои човекът. Ние сме любопитни, динамични и винаги в търсене на нови проекти. Очакваме от служителите ни да бъдат отдадени на работата, която вършат, както и на компанията като цяло. Оптимизмът ни е осезаем и вярваме, че е по-хубаво и по-лесно да се работи с усмивка. Мотивираме служителите ни да бъдат готови за нови предизвикателства и възнаграждаваме реализирането на поставените цели.

В своята работа всеки служител получава известна автономност на принципа: КОЛКОТО ПО-ГОЛЯМ УСПЕХ, ТОЛКОВА ПО-ГОЛЯМА СВОБОДА. Вярваме, че самостоятелността в работата предразполага служителите към креативност и осигурява пространство за осъществяване на личните им идеи.

ВИЗИЯТА НА WÜRTH

ДА БЪДЕМ ПАРТНЬОР № 1 В ОЧИТЕ НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ

"Не само че трябва да изпълним очакванията на нашите клиенти, но и да ги вдъхновим за нещо повече."
проф. д-р. хон. кауза Райнхолд Вюрт


Райнхолд Вюрт дефинира визията на WÜRTH още в самото начало на създаването на компанията в Германия, когато организира работата така, че той и неговите сътрудници сами отиват на вратата на клиента, без да чакат клиентът сам да ги повика.

През 2020 година WÜRTH Group си е поставила и амбициозна цел – със 100 000 служители да реализира приходи от 20 милиарда евро.