Array
(
  [word] => 28390
  [img_path] => /home/wuersrch/public_html/captcha/
  [img_url] => https://www.wuerth.bg/captcha/
  [img_width] => 125
  [img_height] => 56
  [border] => 0
  [expiration] => 7200
  [colors] => Array
    (
      [background] => Array
        (
          [0] => 235
          [1] => 235
          [2] => 235
        )

      [border] => Array
        (
          [0] => 96
          [1] => 93
          [2] => 92
        )

      [text] => Array
        (
          [0] => 0
          [1] => 0
          [2] => 0
        )

      [grid] => Array
        (
          [0] => 169
          [1] => 173
          [2] => 151
        )

    )

)
Array
(
  [word] => 57364
  [img_path] => /home/wuersrch/public_html/captcha/
  [img_url] => https://www.wuerth.bg/captcha/
  [img_width] => 125
  [img_height] => 56
  [border] => 0
  [expiration] => 7200
  [colors] => Array
    (
      [background] => Array
        (
          [0] => 235
          [1] => 235
          [2] => 235
        )

      [border] => Array
        (
          [0] => 96
          [1] => 93
          [2] => 92
        )

      [text] => Array
        (
          [0] => 0
          [1] => 0
          [2] => 0
        )

      [grid] => Array
        (
          [0] => 169
          [1] => 173
          [2] => 151
        )

    )

)
Array
(
  [word] => 86410
  [img_path] => /home/wuersrch/public_html/captcha/
  [img_url] => https://www.wuerth.bg/captcha/
  [img_width] => 125
  [img_height] => 56
  [border] => 0
  [expiration] => 7200
  [colors] => Array
    (
      [background] => Array
        (
          [0] => 235
          [1] => 235
          [2] => 235
        )

      [border] => Array
        (
          [0] => 96
          [1] => 93
          [2] => 92
        )

      [text] => Array
        (
          [0] => 0
          [1] => 0
          [2] => 0
        )

      [grid] => Array
        (
          [0] => 169
          [1] => 173
          [2] => 151
        )

    )

)
Array
(
  [word] => 50796
  [img_path] => /home/wuersrch/public_html/captcha/
  [img_url] => https://www.wuerth.bg/captcha/
  [img_width] => 125
  [img_height] => 56
  [border] => 0
  [expiration] => 7200
  [colors] => Array
    (
      [background] => Array
        (
          [0] => 235
          [1] => 235
          [2] => 235
        )

      [border] => Array
        (
          [0] => 96
          [1] => 93
          [2] => 92
        )

      [text] => Array
        (
          [0] => 0
          [1] => 0
          [2] => 0
        )

      [grid] => Array
        (
          [0] => 169
          [1] => 173
          [2] => 151
        )

    )

)

Код за съответствие

Код
за съответствие

Взаимното доверие, предвидимостта, честността и прямотата, както вътре, така и извън компанията, са основните принципи на Würth Group. Проф. д-р х.к. мулти. Райнхолд Вюрт е заложил тези ценности в корпоративната философия на Würth Group още през 70-те години. Тези ценности остават в основата на начина, по който взаимодействаме с нашите клиенти, доставчици и други бизнес партньори и до днес.
Кодекс за съответствие на Würth Group
Кодексът за съответствие на Würth Group не само предвижда спазването на всички приложими закони и разпоредби, но също така предоставя на служителите начин на мислене, който е основен градивен елемент на устойчивия корпоративен успех на Würth Group.
Würth Group подкрепя това вътрешно мислене. С Кодекса за съответствие Würth Group изисква от всички свои служители да спазват всички приложими национални и международни закони и разпоредби. За да направи тези принципи по-прозрачни не само за служителите, но и за клиентите, доставчиците и други бизнес партньори, Würth Group разработи практически правила за поведение, базирани на нейните корпоративни ценности, обобщени в Кодекса за съответствие на Würth Group. Кодексът за съответствие съдържа минимум изисквания, които трябва да се спазват от всички служители на Würth Group по целия свят. Поради тази причина всеки служител трябва да е запознат с Кодекса за съответствие и да се ангажира с основните принципи и правила за поведение, съдържащи се в него. Управителните органи и ръководителите на всички дружества от групата носят специална отговорност, тъй като имат ролята на модел за подражание.

Кодекс за съответствие
на Würth Group

Кодексът за съответствие на Würth Group не само предвижда спазването на всички приложими закони и разпоредби, но също така предоставя на служителите начин на мислене, който е основен градивен елемент на устойчивия корпоративен успех на Würth Group.
С Кодекса за съответствие Würth Group изисква от всички свои служители да спазват всички приложими национални и международни закони и разпоредби. За да направи тези принципи по-прозрачни не само за служителите, но и за клиентите, доставчиците и други бизнес партньори, Würth Group разработи практически правила за поведение, базирани на нейните корпоративни ценности, обобщени в Кодекса за съответствие на Würth Group. Кодексът за съответствие съдържа минимум изисквания, които трябва да се спазват от всички служители на Würth Group по целия свят. Поради тази причина всеки служител трябва да е запознат с Кодекса за съответствие и да се ангажира с основните принципи и правила за поведение, съдържащи се в него. Управителните органи и ръководителите на всички дружества от групата носят специална отговорност, тъй като имат ролята на модел за подражание.

Отворете в PDF

SPEAK-UP
Платформа

Спазвайки своя Кодекс за съответствие, Würth Group изпраща ясен сигнал, че винаги ще действа почтено във вътрешните си отношения и в отношенията си с клиенти, доставчици и други бизнес партньори.
Често информацията от трети страни помага за разкриването на “престъпления на белите якички”. Ето защо Würth Group създаде система, която позволява на всеки да споделя информация за потенциални престъпни действия и други съществени нарушения на Кодекса за съответствие. Тази уеб базирана система използва сертифициран софтуер за сигурност, който се използва успешно от компании, администрации и организации в повече от 190 държави. Платформата – наричана SpeakUp в Würth Group – е предназначена единствено да привлече вниманието към предполагаеми случаи на престъпления с бели якички или големи нарушения на съответствието в рамките на Würth Group. Всяка злоупотреба с тази система за други цели може да представлява престъпление.
Всяка информация за потенциални нарушения на съответствието може да бъде изпратена чрез тази система, анонимно или с информация за контакт. Всяка предоставена информация се третира при максимална конфиденциалност, като се вземат предвид защитените интереси на всички участващи страни. За да изпратите информация, моля, следвайте системните инструкции.