Оперативен счетоводител

НАДОЛУ

Позиция:Оперативен счетоводител

Локация: София

ВАШАТА РОЛЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

 • Подпомага дейността на Главния счетоводител;
 • Приема, проверява ,окомплектова, съставя, осчетоводява текущо първични и вторични счетоводни документи, класифицира, архивира;
 • Проследява, засича и отговаря за разчетите с контрагенти и сметките, които води;
 • Участва в изготвянето на справки за НАП и други държавни институции;
 • Участва в разработването на стандартни оперативни процедури, инструкции, методически указания и други материали, свързани с финансово-счетоводната дейност на дружеството;
 • Следи за промени в законодателството и подсигурява необходимата информация на ръководството за вземане на управленски решения;
 • Изготвя периодични справки за вътрешни нужди;
 • Съдейства и подготвя данни при изготвянето на месечни и годишни отчети;
 • Участва в инвентаризации;
 • Изпълнява други оперативни задачи във финасово-счетоводния процес на работа;


ВАШИЯТ ПРОФИЛ:

 • Висше икономическо образование;
 • Задължителен професионален опит като счетоводител, минимум 3г.;
 • Отлични познания в областта на счетоводното и данъчното законодателство;
 • Отлично познание на програмни продукти;
 • Внимание към детайлите;
 • Умения за работа в екип;
 • Отлични организационни и комуникативни умения;
 • Организираност и навременно изпълнение на поставените задачи;

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Дългосрочна заетост
 • Възможности за професионална реализация;
 • Професионална и приятелска работна среда
 • Работни стандарти и процедури в международна компания
 • Корпоративна култура, която насърчава иновациите и развитието
 • Разнообразна и динамична работа в бързо развиваща се компания;

Моля, изпратете Ваша актуална автобиография на имейл: sevastiyana.histova@wuerth.bgdo 31.12.2022.Ще се свържем само с предварително селектираните кандидати.

Отдел: Финансов отдел

Отворени работни места: 1

Локация: Офис Вюрт-България ЕООД, ул. Манастирска воденица 53

Валидност: 31.01.2022

Как да кандидатствате?

 • Във формуляра по-долу попълнете задължителните полета (отбелязани със звездичка)
 • Препоръчваме ви да добавите кратко съпътстващо съобщение към кандидатурата си
 • Ако искате да се представите по един по-различен начин, можете да ни изпратите линк към вашия профил в LinkedIn или Xing, както и линк към видео съобщение

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ЗА ТАЗИ ПОЗИЦИЯ