Счетоводител

НАДОЛУ

Вюрт България ЕООД е част от международната Würth група със седалище в Германия и Швейцария. Повече от 70 000 служители в над 80 държави по света се занимават с директни продажби на повече от 125 000 различни технически продуктa.

Екипът ни се състои от професионалисти, осигуряващи на своите клиенти безупречно обслужване и множество полезни и иновативни продукти с най-високо качество.

С цел разширяване на Финансово-счетоводния отдел, търсим да присъединим към екипа ни колега на позиция „Счетоводител“.

ВАШАТА РОЛЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

 • Осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, съгласно утвърдената счетоводна политика и вътрешни правила на дружеството;
 • Анализ на счетоводна и оперативна информация и изготвяне на счетоводни справки за нуждите на мениджмънта;
 • Участие в процесите по счетоводно приключване и изготвяне на счетоводни отчети (междинни и годишни);
 • Подаване коректно и в срок на необходимите месечни справки-декларации съгласно данъчното, законодателство;
 • Комуникация с данъчни органи, включително при провеждане на ревизии и насрещни проверки;
 • Спазване на финансовата дисциплина, вътрешните правила и норми, свързани със стандартите на групата за финансово отчитане.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЗИЦИЯТА:

 • Висше образование- Финанси или Счетоводство и контрол.
 • Професионален опит на сходна или същата позиция- минимум 3г.;
 • Отлични познания в областта на счетоводното и данъчното законодателство;
 • Умения за работа със счетоводен софтуер;
 • Аналитично мислене и способност за вземане на самостоятелни решения
 • Желание за професионално развитие и израстване;
 • Организираност и навременно изпълнение на поставените задачи;
 • Владеене на английски език- задължително мин. В1;
 • Отлични умения за работа с MS Office.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Дългосрочна заетост на трудов договор;
 • Много добро възнаграждение и комфортна работна атмосфера;
 • Работни стандарти и процедури в международна компания;
 • Участие в надграждащи обучения;
 • Възможност за кариерно развитие;

С доброволното предоставяне на документи за кандидатстване за работа във "Вюрт България" ЕООД се счита, че давате изричното си съгласие личните Ви данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за настоящата позиция, доколкото и докогато това е необходимо, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Отдел: Финанси

Отворени работни места: 1

Локация: Офис Вюрт-България ЕООД, ул. Манастирска воденица 53

Валидност: 30.06.2022

Как да кандидатствате?

 • Във формуляра по-долу попълнете задължителните полета (отбелязани със звездичка)
 • Препоръчваме ви да добавите кратко съпътстващо съобщение към кандидатурата си
 • Ако искате да се представите по един по-различен начин, можете да ни изпратите линк към вашия профил в LinkedIn или Xing, както и линк към видео съобщение

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ЗА ТАЗИ ПОЗИЦИЯ