Начало Политика за лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Настоящата “Политика за защита на личните данни на ВЮРТ БЪЛГАРИЯ” представя принципите, които спазваме при събиране и обработване на информация за индивидуални потребители и може да бъде използвана за контакт с тях.

 

Тази политика прилагаме винаги в дейностите, при които предоставяме на нашите потребители, продуктите и услугите на ВЮРТ БЪЛГАРИЯ.

КОГАТО СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние ги използваме само при предоставяне на нашите продукти и услуги, а също така и при достъп до определени функции на сайта на ВЮРТ БЪЛГАРИЯ - абониране за нашия безплатен информационен бюлетин.

Когато използвате абонамент за нашия безплатен информационен бюлетин и сте предоставили лични данни, Вие давате своето съгласие те да бъдат събирани и обработване от нас, като гарантирате тяхната достоверност. Заедно с това декларирате, че сте информирани за следното:

-какви Ваши лични данни събираме;

-целите за които ги използваме;

-Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на тези данни;

КОГА ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Когато използвате сайта на ВЮРТ БЪЛГАРИЯ не предоставяте лични данни. Събираме от Вас ограничена информация единствено при доброволно желание да се абонирате за нашия безплатен информационен бюлетин. Също така лични данни могат да се обработват при необходимост за изпълнение на Ваши заявки, потвърждение на поръчки, оформяне на счетоводни документи, информиране за наши продукти или услуги и др.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА

Когато сте предоставили Ваши лични данни на ВЮРТ БЪЛГАРИЯ имате следните права:

-Достъп до предоставените лични данни;

-Извършване на подходящо коригиране при неточности в предоставените лични данни, тяхното блокиране или заличаване;

-Да откажете Ваши лични данни да бъдат използвани за получаване на безплатен информационен бюлетин, търговски, рекламни или маркетингови цели;

-Да уведомите Комисията за защита на лични данни, когато е налице нарушение.

В такъв случай можете да се свържете с нас чрез контактната форма на сайта или като изпратите писмо на адрес гр. София, ул. “Околовръстен път” №255, ВЮРТ БЪЛГАРИЯ

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ВЮРТ БЪЛГАРИЯ гарантира сигурността на личните данни, които сте ни предоставили, чрез вътрешни правила и процедури за защита. Всяка информация, предоставена от Вас, се съхранява и обработва единствено във вътрешен сървър и в локацията на нашите офиси, при стриктно спазване на изискванията на европейското и българско законодателство.

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Ние не разкриваме лични данни на трети страни, без Вашето изрично съгласие.Това е възможно само в случаите, при които законодателството изисква дадена информация да се предоставя на държавни институции, правозащитни и правоприлагащи органи, за събиране на вземания, за справяне с потенциални нарушения или незаконно поведение. Ние също така можем да разкрием информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, единствено с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

ПРОМЯНА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Ние можем да променяме настоящата Политика за защита на лични данни. При последваща промяна ще публикуваме променената версия на същата страница, като заедно с това отразяваме и датата на влизането и в сила.

 

Как да се свържете с нас при въпроси

 

В случай, че имате въпроси за това как обработваме личните Ви данни, можете да се свържете с нас по някой от следните начини:

- като се обадите на телефон: ………………….

- като ни пишете на: …….@wuerth.bg

- като ни пишете на адрес: гр. София, ул. “Околовръстен път” №255, ВЮРТ БЪЛГАРИЯ

 

Настоящите правила са в сила от 25.05.2018 г.

 

 
2005-2015 All rights reserved. Wuerth Bulgaria.