Начало Карго

Дивизия Карго

Дивизия Карго


В последните години ясно се обуслови необходимостта от изграждане на Карго дивизия, като част от Авто дивизията. Тя е специализирана в корабоплаване, международен транспорт, селскостопанска и строителна техника.

Предлаганата продуктова гама е строго специализирана предимно за ремонт и поддръжка на тежки траспортни средства.


 
2005-2015 All rights reserved. Wuerth Bulgaria.