Начало Какво е ?
Какво е ?
Винт
Написано от Владимир Цеков   
Различни видове самонарезни винтовеВинтът е крепежен елемент с цилиндрична форма и разположен около цилиндъра ръб с формата на винтова линия, наричан външна резба. Винтовете обикновено се използват за свързване на елементи или за тяхното позициониране.

Някои винтове, наричани самонарезни, са предназначени за навиване в по-мек материал, като сами нарязват в него вътрешна резба. Други са предназначени за навиване в елементи с предварително нарязана вътрешна резба, най-често в гайки. Когато такива винтове имат глава, те се наричат болтове, а когато нямат - шпилки. Главата на винтовете има специална форма, най-често предназначена да улесни навиването на винта. Тя обикновено е по-широка от останалата част на винта, наричана тяло, за да предотврати навлизането на винта в дълбочина на елемента, в който се навива. Резбата може да заема цялото тяло на винта или само част от него.

Повечето винтове се затягат с въртене по посока на часовниковата стрелка, а резбата им се нарича дясна. Винтове с лява резба се използват по изключение, например в случаи, в които винтът е подложен на сили, въртящи го в посока, обратна на тази на часовниковата стрелка. Най-често използваните ръчни инструменти за навиване на винтове са отвертка и гаечен ключ.

Означението на винтовете става като се опише типа на неговата резба, диаметъра на тялото, стъпката на резбата и дължината на тялото в милиметри. Например, Винт М6х1,5х15 означава винт с метрична резба с диаметър на тялото 6 mm, стъпка 1,5 mm и дължина на тялото 15 mm. Стъпката може и да се изпусне, ако е стандартната за съответния диаметър на винта.

продължава>
 
Бетон
Бетон
Бетонът е композитен строителен материал, получен в резултат от втвърдяването на смес от цимент, вода, пясък, едър добавъчен материал (трошен камък или речен чакъл), а в някои случаи химични и/или минерални добавки. Преди втвърдяването си материалът се нарича бетонова смес.
Поради сравнително ниската си якост на опън, в строителните конструкции бетонът често се използва в комбинация със стоманена прътова армировка, образувайки стоманобетон. В някои специфични приложения (главно настилки) се използва армиране със стоманени или полимерни фибри (дисперсно армиран бетон). Неармиран бетон се използва предимно за относително масивни и/или слабо натоварени елементи - фундаменти, гравитационни подпорни стени, язовирни стени.
Изходни материали
Свързващо вещество 
Основна статия: Портландцимент

Свързващо вещество (портландцимент) - класификацията и техническите изисквания към портланцимента са разгледани в БДС EN 197-1.
В зависимост от якостта на натиск циментите се разделят на класове - 32.5, 42.5, и 52.5 , като числото показва якостта на натиск на цимента, на възраст 28 дни, определена по БДС EN 196-1.
Според темповете на нарастване на якостта на натиск на портланцимента се различават два типа цименти - нормалновтвърдяващи - означават се с "N" и бързовтвърдяващи - с "R". В зависимост от състава им различаваме чисти клинкерни цименти, означават се с CEM I и цименти с минерални добавки CEM II (А или В).
При CEM I съдържанието на портланциментов клинкер в състава на цимента е не по-малко от 95%, при CEM II A - от 80 до 95 %, а при CEM II B - от 65 до 80%.
Минерални добавки са фино смлени неорганични материали - гранулирана доменна шлака, пепели от ТЕЦ, млян варовик, естествени пуцолани, микросилициев прах, печени глинести шисти.
Най-често вида на цимента се избира в зависимост от условията на работа на строителната конструкция, за която е предназначен.
продължава>
 
Болт
Външен вид на болт

 

Болтът е крепежен елемент във вид на цилиндрично тяло с глава, част от което е снабдено с резба, предназначена за навинтване на гайки. Често се асоциира с винт, но по същество представлява съединениние между винт (с милиметрова, цолова или друг вид машинна резба) и гайка със същия размер на резбата. Друг вид болтови съединения са „винт — корпус", „гайка — шпилка — корпус", „гайка — шпилка — гайка" и други. В зависимост от изискванията към съединението може да се добавят и различни видове шайби към болта.

 


2005-2015 All rights reserved. Wuerth Bulgaria.