Начало Сервиз

masterSERVICE

ПДФ Печат Е-мейл
WUERTH master Service

masterSERVICE е сервизната служба на ВЮРТ-България ЕООД.

 

Нашето мото е : „Първата машина продава търговецът, останалите - сервиза".

 

В нашият сервиз работят квалифицирани техници, преминали курс на обучение в централата на ВЮРТ в Германия.
При нас се сервизират както всички машини от гамата на ВЮРТ, така и машини на други производители.

 

Целта на masterSERVICE е професионално и качествено изпълнена работа в кратки срокове.

 

 

СЕРВИЗНИ УСЛОВИЯ:

 

Необходими документи за приемане и ремонт на гаранционна машина в сервиза:

- Гаранционна карта (за машини продадени преди 11.2010)

- Рекламациона бланка изцяло попълнена (попълва се при получаване на машината от обслужващият Ви търговец)

Необходими документи за приемане и ремонт на извънгаранционна машина в сервиза:

- Рекламациона бланка изцяло попълнена (попълва се при получаване на машината от обслужващият Ви търговец)

Всички вложени при ремонт части са с гаранция 6 месеца.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Гаранцията е валидна за електрически инструменти – 24 месеца от датата на издаване на фактурата и гаранционната карта.

Машините се приемат за гаранционен ремонт след представяне на гаранционна карта и копие от фактурата за продажба.

Машините се приемат за гаранционен ремонт само ако ги доставите не разглобени на Вашия търговец или в местното представителство на „ВЮРТ".

Всички неизправности по функционирането на машините причинени от производствени дефекти или дефекти по материала, възникнали по време на гаранционния срок се отстраняват безплатно.

Повреди причинени от естествено износване или използване, неспазване на техническите описания, използване на непригодни за целта работни консумативи, претоварване или използване не по предназначение не се считат за гаранционни.

Консумативи не се включват в гаранционните условия и при подмяна се заплащат. (напр.четки, ремъци, лагери, патронник, ролки, ключ, филтри, дефекти причинени от претоварване и др.)

Не се признава право на гаранционно обслужване при технически промени и поправки в друг сервиз или на друго място, освен в сервиза посочен от „ВЮРТ-България" ЕООД.

За контакти търсете Вашия регионален търговски представител. Фирма „ВЮРТ-България" ЕООД поема и извънгаранционно обслужване.

 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ ЗА ПНЕВМАТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

Гаранцията е валидна за пневматични инструменти – 24 месеца, от датата на издаване на фактурата и гаранционната карта.

В гаранционния срок се отстраняват всички повреди, възникнали в следствие на фабричен дефект.

Машините задължително се изпращат за профилактика на посочената дата.

Гаранционният ремонт се извършва единствено в сервиз на фирма "ВЮРТ-България" ЕООД.

За пневматични инструменти да се използва WURTH Специално масло за пневматика, Арт.-Nr. 893 050 5

За контакти търсете Вашия регионален търговски представител.

Машината се изпраща за профилактика или ремонт заедно с гаранционната карта.

НЕ СЕ ПРИЗНАВА ПРАВОТО НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В СЛУЧАЙ НА:

Неправилно използване или приложение.

Използване на пневматичните инструменти без подготвителна група (филтър-влагоотделител и омаслител) според техническите изисквания на фирма "ВЮРТ".

Погрешно свързване и/или намеса на неквалифицирани лица.

Пропусната дата за профилактика на машината и повреда възникнала в последствие.

Износване на режещия инструмент, включен в стандартното оборудване.

Повреди в резултат на неправилен монтаж на режещи или пробивни инструменти и използване на принадлежности, непрепоръчани от "ВЮРТ-България" ЕООД.

Претоварване на уреда/двигателя.

Използване на уреди с демонтирани предпазни съоръжения.

Всякакви технически промени и поправки в друг сервиз или на друго място, освен в сервиза, посочен от "ВЮРТ-България" ЕООД.

 
2005-2015 All rights reserved. Wuerth Bulgaria.